Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Fagdidaktik og demokrati

Denne antologi undersøger og diskuterer, hvordan fagdidaktik og demokrati er forbundne i teori og praksis. Bogen belyser, hvordan de dominerende fag i grundskolen – fra matematik til håndværk – er knyttet til demokrati ud fra ny forskning, analyser og cases, der er praksisorienterede. Formålet er at give læseren en dybere forståelse af forholdet mellem demokrati og fagdidaktik inden for og på tværs af fagene med henblik på at styrke og udvikle området.

Antologien er inddelt i to dele, hvor den første del indeholder bidrag med fokus på de enkelte fags afsæt og muligheder for at forankre og dyrke forbindelsen mellem demokrati og fagdidaktik. Den anden dels bidrag undersøger specifikke undervisningseksperimenter og perspektiver med hensyn til de to begreber. I antologiens indledning gives en begrebsafklaring af fagdidaktik og demokrati samt et overblik over relevant tænkning og forskning inden for feltet ”skole, fagdidaktik og demokrati” nationalt og internationalt.

Bogen henvender sig til studerende, undervisere og forskere på universiteter og professionshøjskoler.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fagdidaktik og demokrati