Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Faghæfte for faget dansk 2019

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet et faghæfte for danskfaget, der består af Folkeskolens formål, Fælles Mål, en læseplan og en undervisningsvejledning.

De Fælles Mål for dansk indeholder en række overordnede fagformål og fire kompetenceområder med hver deres kompetencemål. De Fælles Mål er inddelt efter klassetrin, og kompetenceområderne er inddelt i færdigheds- og vidensområder. De Fælles Mål fastsætter, hvad eleverne skal kunne efter henholdsvis 2., 4., 6. og 9. klasse.

Læseplanen i faghæftet beskriver grundlaget for danskundervisningen, og den uddyber og beskriver kompetencemålene og færdigheds- og vidensområder. Disse områder angiver, hvilke elementer der er afgørende for at indfri kompetencemålene inden for læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.

Undervisningsvejledningen giver information, støtte og inspiration til læreren, og den informerer om de Fælles Mål, der er de nationale rammer for undervisningen. En arbejdsgruppe bestående af blandt andet fagprofessionelle, skoleledere og kommuner har været med til at udforme målene.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Faghæfte for faget dansk 2019