Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Fantastisk litteratur for barn og unge

Denne norske bog handler om fantastisk litteratur, og den giver et indblik i, hvilke bøger og serier børn og unge læser i dag. Hoveddelen af kapitlerne handler om norsk og nordisk litteratur, men der er også henvisninger til engelsksproget litteratur.

Bogen byder på god og fantasirig underholdning, og den behandler også dybe, eksistentielle spørgsmål, etiske dilemmaer og temaer som identitetsudvikling, flerkulturalitet og økologisk bæredygtighed.

Kapitelforfatterene arbejder alle med børne- og ungdomslitteratur, og i bogen drøfter de bl.a., hvorfor fantastisk litteratur skaber så stort engagement, og hvilke funktioner den kan have for unge læsere.

Bogen henvender sig til lærere, studerende, forskere, bibliotekarer og andre, der ønsker sig mere kendskab om aktuel fantastisk litteratur for børn og unge.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fantastisk litteratur for barn og unge