Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

FAQ om uro

FAQ-serien er en bogserie, hvor forskere med viden om aktuelle pædagogiske emner forsøger, at svare på en række af de oftest stillede spørgmål inden for dette felt. Dermed ikke sagt, at der kommer konkrete handleanvisninger eller entydige svar på det valgte emne. Forfatterens mål er at udfolde kompleksiteten omkring det undersøgte fænomen, hvor der ofte stilles nye spørgsmål i forsøget på at diskutere og besvare de stillede spørgsmål. Uro er en stor udfordring i folkeskolen og i bogen rejses der relevante spørgsmål om emnet, samt forsøg på at besvare dem.

Bogens målgruppe er folk med interesse for pædagogik og pædagogiske spørgsmål, som ønsker en nuanceret diskussion af aktuelle pædagogiske temaer fra studerende til forskere.

Del siden på email

Du deler et link til siden: FAQ om uro