Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Flere sprog i læringen. Translanguaging i praksis

I denne bog præsenterer forfatterne det internationale begreb translanguaging og giver en række eksempler på, hvordan man som lærer kan arbejde med elevers translanguaging i praksis og i forskellige fag. Eksemplerne er dels hentet fra folkeskolen, dels fra voksenundervisning på sprogcentre. I bogen gennemgår forfatterne desuden centrale teoretiske begreber, og der indgår refleksionsspørgsmål til lærerteams og lærerstuderende.

I bogen første del gennemgås centrale pædagogiske elementer i det brede begreb flersprogethed, og der introduceres til begrebet translanguaging og implikationer for læreres forståelse af undervisningsopgaven og tilrettelæggelsen af undervisning af sprogligt sammensatte elevgrupper. 

Bogens anden del er bygget op som en håndbog med præsentation og diskussion af konkrete cases, aktiviteter, værktøjer og didaktiske greb i en translanguaging-optik.

I bogens tredje del genoptages den teoretiske diskussion om relationen mellem pædagogik og læring i lyset af translanguaging, og perspektiver på identitet og anerkendelse tages op ud fra forskellige opfattelser af flersprogethed: som problem, som ret eller som resurse. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Flere sprog i læringen. Translanguaging i praksis