Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Flerspråkighet och digitala resurser i förskolan

Hvordan sikrer man, at børn også udvikler deres modersmål, selv om det er et sprog, som pædagogen ikke selv taler? Det kan nemlig være en udfordring at sørge for, at alle børn får muligheder for at høre og anvende deres modersmål og minoritetssprog, hvis nu hverken pædagogen eller andre børn i klassen taler sproget. Her kan digitale ressourcer fungere som et værktøj, der kan skabe flersproglige aktiviteter for børn i børnehavealderen. Bogen Flerspråkighet och digitale resurser i förskolan viser, hvordan man kan inddrage forskellige digitale ressourcer til at arbejde med forskellige sprog i dagtilbud. Det handler ikke bare om at arbejde med flere forskellige sprog, men at skabe bedre muligheder for deltagelse og sørge for, at alle børn bidrager til det sociale samvær med alle deres sprog.    
 
Bogens indhold er bygget på forskning og teori, og der bliver inddraget praktiske eksempler, der viser, hvordan der på forskellige måder kan arbejdes med digitale ressourcer i flersprogsundervisningen. Bogen gennemgår mange forskellige måder at inddrage digitale ressourcer i arbejdet med sprog i dagtilbud, blandt andet med inddragelse af forældrene, højtlæsning og multimodalitet. Hvert kapitel slutter med en række spørgsmål, der lægger op til diskussion af det foregående indhold. Til sidst giver bogen anbefalinger til digitale ressourcer på forskellige sprog.   
 
Bogen er henvendt til pædagoger og pædagogstuderende eller interesserede i flersprogsundervisning og mulighederne, som digitale ressourcer giver.   

Del siden på email

Du deler et link til siden: Flerspråkighet och digitala resurser i förskolan