Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Folkeskolen efter reformen

Gennemførelsen af skolereformen i 2014 er en af de største forandringer, der er sket på skoleområdet i årtier. Men hvad ligger bag reformen, og hvilke resultater er det politikerne vil opnå? Forfatteren bag denne bog forsøger at belyse hvilket rationale, der ligger bag forandringerne og hvilke konsekvenser reformen vil få på den fremtidige folkeskole.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Folkeskolen efter reformen