Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Forældreguide til læsning. Kom godt i gang med læsningen

Pjecen giver en guide til, hvordan børn kommer godt i gang med læsningen med fokus på børn i børnehaveklassen og i 1. og 2. klasse.

Det er ikke pjecens tanke, at man som forældre skal lave egentlig læsetræning med sit barn, men i stedet opfordres til at læse højt for barnet eller endnu bedre, at man læser sammen med barnet.

Budskabet er, at læsning er sjovt, underholdende, lærerigt og ikke mindst hyggeligt. Det påpeges, at læsning og skrivning støtter hinanden, f.eks. at ved eksperimenter med tidlig skrivning gør børnene vigtige erfaringer om forholdet med mellem sproglyde og bogstavet.

I pjecen er der indlagt QR-koder med henvisning til instruktionsvideoer, der viser, hvordan man kan hjælpe sit barn med læsningen. Pjecen er ligeledes indtalt i sin fulde ordlyd med videoledsagelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Forældreguide til læsning. Kom godt i gang med læsningen