Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. 2. utgave

Bogen er baseret på flere års litteratur- og forskningsstudier om professionalisering af børnepasning og dennes betydning for forældrerollen og samarbejdet med børnehaven. Forfatteren tager desuden udgangspunkt i teori og empiri, ligesom bogen bygger på uformelle samtaler med forældre, børnehavepersonale og studerende.

Denne anden udgave er opdateret med ny forskning og ny rammeplan for den norske børnehave. I forhold til første udgaven fra 2013 er der tre nye kapitler om henholdsvis børnehavens møde med familier med børn, som har nedsat funktionsevne, den vanskelige samtale og flerkulturel kompetence. Derudover er kapitlerne om etik, holdninger og relationskompetence blevet yderligere uddybet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. 2. utgave