Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Forskerstudentene - Lærerstudenter i nye roller

Forskerstudentene - Lærerstudenter i nye roller forsöker at begrunner og konkretiserer de viktige møtene mellom praksis og teori, og der studentrollen dreies i retning av forskerrollen. Velget af betegnelsen forskerstudenten, ligger det en forståelse i ordet av at vi ikke snakker om «ferdige» forskere. Disse studentene er på vei til å bli forskere gjennom sine FoU-oppgaver og masteroppgaver.

Derfor trenger de mye støtte, hjelp og ekstern motivasjonskraft fra forskere i fagdidaktikk og pedagogikk.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Forskerstudentene - Lærerstudenter i nye roller