Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Fortabt og fundet. Hjælp til elever i vanskeligheder (og alle de andre, nu hvor du er i gang)

Fortabt og fundet er en opfølger til forfatterens tidligere bog Fortabt i skolen (dansk udgave, 2015), hvori behandlingsmetoden Samarbejdsbaseret og proaktiv problemløsning (CPS) beskrives. Metoden er grundlæggende bygget op omkring en samtale, som tager udgangspunkt i et uløst problem i hverdagen.

Denne bog skal hjælpe undervisere og forældre med at afdække de færdigheder, barnet mangler, og de forventninger, det ikke kan møde. Samtidig guider den de voksne til at tage barnets perspektiv alvorligt, når der skal findes løsninger. Løsningerne har fokus på at opbygge færdigheder og styrke relationer i et proaktivt samarbejde med det øvrige pædagogiske samarbejde og barnet.

Bogen giver en guide til CPS, så det bliver muligt skridt for skridt at implementere metoden i egen praksis.  I bogen er det også muligt at høre fra undervisere om deres erfaringer med at implementere CPS i deres skoler og klasseværelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fortabt og fundet. Hjælp til elever i vanskeligheder (og alle de andre, nu hvor du er i gang)