Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Den norske regering udpegede i 2015 et udvalg bestående af mestendels forskere fra Skandinavien, hvis opdrag var at vurdere grundskolens fag i forhold til de kompetencer, som kræves i et fremtidigt samfunds- og arbejdsliv. Udvalgets hovedudredninger kan læses i denne rapport.  

På baggrund af en samfundsudvikling, som vil blive præget af større mangfoldighed, høj grad af kompleksitet og hurtige ændringer, anbefaler udvalget fire kompetenceområder som grundlag for fornyelse af skolens indhold: 1. fagspecifik kompetence, 2. kompetence til at lære, 3. kompetence til at kommunikere, interagere og deltage og 4. kompetence til at udforske og skabe.

Det anbefales, at fornyelsen af skolefagene reflekterer, at eleverne skal udvikle kompetencer fra de fire områder involverende både kognitive og praktiske færdigheder såvel som social og emotionel læring. De sociale og emotionelle kompetencer omfatter blandt andet engagement i og holdning til fag og til egen læring i fagene; udholdenhed; forventninger til egen mestring; at kunne planlægge, gennemføre og evaluere egne læringsproceser samt at kunne kommunikere og interagere med andre. For at dette skal kunne lykkes, er det nødvendigt, at kompetenceområderne er en del af fagenes mål.  

Anbefalingerne relaterer sig også til at støtte elevernes identitetsudvikling, skabe plads til gode mellemmenneskelige relationer og arbejde systematisk med det sociale miljø på skolen. Udvalget fremhæver endvidere dybdelæring og progression i forbindelse med udvikling af kompetencer, ligesom det anbefales, at fagfornyelsen ikke starter i det enkelte fag, men i fagområderne i skolen, dvs. i matematik og naturfag/teknologi, sprogfag, samfundsfag og etikfag samt praktiske og æstetiske fag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser