Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Gamification. Læring gennem spil og konkurrence

Gamification betegner det fænomen, at der er tilføjet spilelementer i andre aktiviteter end spil, og det er med disse spilelementer, at noget gøres til et spil. Spilelementer kan være point, tid og andre ting. Denne bog handler netop om spilelementer samt læring.

I bogen gives der en række bud på, hvordan gamification kan indgå i forskellige sammenhænge og som aktiviteter i forbindelse med læring og undervisning. At inddrage gamification og brug af spilmekanikker i sådanne sammenhænge kan bidrage til motivation og engagement blandt eleverne i deres arbejde med problemløsning. Bogens forslag til aktiviteter kan skaleres og tilrettelægges, sådan at de kan anvendes til forskellige målgrupper.

Bogen henvender sig til lærere og pædagoger samt studerende og andre, der ønsker at kombinere undervisning, læring og leg. Læseren af bogen opfordres selv til at spille sig gennem bogen ved at udføre små aktiviteter og udfordringer for derigennem at ”gennemføre” hvert kapitel.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Gamification. Læring gennem spil og konkurrence