Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Genrepædagogik – og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen

Bogen samler en række forsknings- og udviklingsarbejder fra og omkring læseforskningsmiljøet på VIA University College og præsenterer dermed ny viden om læse- og skrivepædagogik i tæt relation til undervisningspraksis. Samlet tegner projekterne et billede af et bredt og komplekst syn på læse- og skriveundervisningen i skolens fag. I undersøgelserne indgår elever med vidt forskellige forudsætninger, og bogen indeholder nye bud på både litteraturpædagogik og faglig læseundervisning.

Den australske genrepædagogik og dens teorier om sprog og tekster udgør bogens sprog- og tekstteoretiske grundlag, og derfor indeholder den oversættelser af centrale tekster, som for første gang kan læses på dansk. Bogen indeholder også ny viden om undervisning af elever med læse- og skrivevanskeligheder og om dyslektikeres brug af teknologi i forbindelse med læse- og skriveundervisning. Som inspiration til selv at kaste sig ud i sprogbaserede forløb præsenteres forløb og aktiviteter, som for de fleste vedkommende er blevet afprøvet i en eller flere klasser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Genrepædagogik – og andre nye veje i læse- og skriveundervisningen