Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Gode skrivestrategier

Bogen forklarer, hvad skrivestrategier er, hvilke strategier som er nyttige i forskellige dele af skriveprocessen, og hvordan man kan arbejde med dem i skolen. Den centrale hensigt med bogen er at vise, hvordan man kan arbejde systematisk i klasseværelset med henblik på at udvikle elevernes skrivekompetence.

Det er bogens mål at bidrage med indsigt i, hvad skrivning er, hvad der skal til for at blive en god skriver, samt at give praktiske og konkrete råd til, hvordan man som lærer kan arbejde med skriveundervisning. Bogens udgangspunkt er, at skrivning er et håndværk, som alle kan tilegne sig, og at undervisning i skrivestrategier er vigtig, når elever skal udvikle deres skrivekompetence.

I bogen er der eksempler på elevtekster, lærerrespons, skriverammer med videre, som er hentet fra forskellige fag, f.eks. norsk, naturfag og samfundsfag fra mellemtrinnet til ungdomsuddannelser. Dog er bogens temaer brugbare på tværs af både uddannelsestrin og fag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Gode skrivestrategier