Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Grammatikken i bruk

Denne bog er blandt andet henvendt til lærerstuderende og ønsker at sætte fokus på værdien af at se sproget i et socialt, kulturelt og funktionelt perspektiv, og forfatterne vil med bogen vise, at det er muligt at tænke brugsnært og funktionelt, når man som lærer underviser i grammatik.

I bogen indledes hvert kapitel med indholdsfortegnelse og læringsmål, som er tænkt som en læsevejledning og hjælp til at forstå kapitlets intention. I slutningen af kapitlet er der en grammatikdidaktisk del med forslag til opgaver og øvelser. Desuden er der dels et kapitel med eksempeltekster, der er hentet fra fagbøger, lærere og studerende, og som læseren kan analysere og derved afprøve egne grammatikkundskaber i en tekstlig sammenhæng. Dels et kapitel med en systemgrammatisk oversigt eller en opslagsbog med præsentation af grammatikken som system, dvs. regler, mønstre og begrebsdefinitioner inden for fonologi, morfologi og syntaks.

Bogen viser, hvordan grammatik kan integreres i forskellige norskfaglige emner (de kan overføres til danskfaget) som for eksempel mundtlighed, læsning og skrivning samt norsk som andetsprog. Grammatikken i bruk udkom første gang i 2004 og foreligger nu i en opdateret fjerde udgave.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Grammatikken i bruk