Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Grib skriften! I dagtilbuddets børnefællesskaber

I denne bog fokuseres der på de potentialer for læring, der ligger i børns interaktioner med skrift i dagtilbuddets hverdag. Forfatteren ønsker at give et teoretisk og praktisk fundament til at understøtte og facilitere børns uformelle skriftaktiviteter for på den måde at trække pædagogikken væk fra formel undervisning med fokus på at træne enkelte sproglige færdigheder med børnene. Det giver mulighed for dels at indtænke børns sproglige læring og udvikling i den nordiske tradition for værdsættelse af den frie leg i dagtilbuddet, dels at forstå og anerkende børns uformelle aktiviteter med skrift som en af deres vej ind i mere konventionelle skriftkulturer.

Bogen indeholder værktøjer og konkrete forslag til indretning og facilitering af gode literacy-miljøer, der kan bruges i arbejdet med børns tegnbrug. Denne bog er en del af serien Sprog, udvikling og læring, der har fokus på børns sproglige læring, og som henvender sig til pædagoger i daginstitutioner, dagplejere, pædagogiske konsulenter på 0-6-årsområdet, lærere i indskolingen og tale/hørelærere samt studerende på pædagogiske grund-, videre- og efteruddannelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Grib skriften! I dagtilbuddets børnefællesskaber