Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Grundbog i typografi: Fagudtryk · Regler · Eksempler

Denne bog henvender sig til personer, som ønsker at lære grundregler og -principper for god typografi, hvad enten der drejer sig om papir- eller skærmmedier. Bogens formål er at gøre læseren bedre i stand til at tage stilling til skriftvalg, størrelser, linjelængde og så videre og dermed nå resultater, som er anvendelige som typografisk kommunikation. Bogen bidrager med regler, principper og anbefalinger, som er mere eller mindre medieuafhængige, da det stort set er de samme principper, der gælder, dog med de variationer, som det enkelte medie måtte kræve. I bogen er udvalgt de vigtigste fagudtryk og regler, og stoffet er delt op i korte kapitler, sådan at man som læser kan tilegne sig det grundlæggende lidt ad gangen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Grundbog i typografi: Fagudtryk · Regler · Eksempler