Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Guided Reading i indskolingen – en håndbog

Guided Reading i indskolingen – en håndbog er skrevet af to forfattere, som begge såvel har stor faglig viden om som stor praksiserfaring med guided reading. Det er en praksisforankret fortælling om en differentieret og systematisk læseundervisning både for de elever, som har let ved at tilegne sig læseprocessen, og for de elever, der kæmper med læsningen. Bogen guider læseren igennem, hvad guided reading helt konkret er, og hvordan undervisningen kan tilrettelægges – både ud fra et teoretisk og praktisk perspektiv. Bogens mange illustrationer gør det så visuelt som muligt.

Bogen består af fem kapitler, hvor der i starten tages afsked med en fælles læsebog i klassen, da den faglige spredning i klasserne er for stor til, at det giver mening, at alle elever i klassen læser fælles tekster. I de næste kapitler introduceres, hvordan der i stedet må tages hånd om elevernes læseundervisning. Kapitel 1 fortæller kort om principperne bag guided reading, mens kapitel 2 beskriver organiseringen af undervisningen og de materialer, som der må til i stedet for den fælles læsebog. Kapitel 3 er en guide til praksis, og samme guide findes i overbliksform på bogens bagside. Kapitel 4 peger på, hvordan guided reading kan videreføres på mellemtrinnet – før bogen rundes af i kapitel 5. Bogen indeholder desuden en række bilag, som kan hjælpe læreren med at holde overblikket over elevernes progression og med eksempler på arbejdsark til forskellige niveauer i guided reading.  

Håndbogen henvender sig således til pædagoger, børnehaveklasseledere, lærere, læsevejledere og specialundervisningslærere. Det er en håndbog til dig, som gerne vil vide mere om guided reading og måske i gang med at bruge undervisningsmetoden, men også en håndbog til dig, som allerede anvender metoden, og som gerne vil blive skarpere på, hvad den kan. Bogen er målrettet undervisning i indskolingen, men undervisningsmetoden kan også anvendes på andre klassetrin i specialpædagogiske tilbud.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Guided Reading i indskolingen – en håndbog