Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

HF & VUC - målgrupper, pædagogik og udvikling

Bogen giver lærere på HF og VUC redskaber til at arbejde med bl.a. faglig læsning og skriftlighed, lektier samt ordblindeundervisning. Det sker gennem konkrete eksempler fra praksis. Det er bogens intention at opfordre og udfordre lærerne på HF og VUC til refleksion over egen undervisningspraksis.

Del siden på email

Du deler et link til siden: HF & VUC - målgrupper, pædagogik og udvikling