Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Hjem og skole. Hvordan etablere et samarbeid til elevenes beste?

I bogen bliver der gennemgået og præsenteret eksisterende viden om, hvad der kendetegner samarbejdet mellem hjem og skole samt hvilken betydning det har for barnets læringsudbytte. Videre beskrives prinsipper og gives konkrete eksempler på, hvordan samarbejdet bedst kan fungere.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Hjem og skole. Hvordan etablere et samarbeid til elevenes beste?