Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Hjernen og Læring

Denne bog bygger på de seneste års forskningsresultater i spændingsfeltet mellem neurovidenskab, psykologi og pædagogik. Bogen er bygget op på baggrund af en viden om, hvordan hjernen arbejder, og på denne måde forsøges der at give læseren praktiske redskaber til at tilrettelægge undervisning og egen læring så effektivt som muligt.

Bogen består af to dele. I bogens første del får læseren en introduktion til hjernens funktion og anatomi, forsøgt præsenteret i en overskuelig form. Disse dele præsenteres som de dele af anatomien der er vigtige i forbindelse med læring, og det bliver vist, hvordan hjernen omsætter sanseindtryk til viden. I bogens anden del, får læseren indsigt i forhold, der har indflydelse på læringsprocesser, for eksempel hjernens plasticitet, følelser, metarefleksion, feedback og motivation.

Hjernen og læring henvender sig primært til undervisere og studerende på videregående uddannelser på professionshøjskoler og universiteter, men kan også bruges af lærere på gymnasier og andre ungdomsuddannelser eller andre med interesse på området.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Hjernen og Læring