Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Högläsning - didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling

I denne bog præsenterer forfatteren, Tarja Alatalo, forskningsbaserede metoder til en sprogudviklende didaktik, når det gælder højtlæsning. Med en række eksempler og didaktiske ræsonnementer vises det, hvordan en velgennemtænkt højtlæsning kan se ud, og der peges på højtlæsning som et praktisk-pædagogisk redskab, som indeholder et stort potentiale med hensyn til at udvikle børns sprog-, læse- og skriveudvikling.

Bogen har ni kapitler, og hvert kapitel afsluttes med en aktivitet, som man kan afprøve og reflektere over. Kapitel 1 viser, at et sprogudviklende fysisk og socialt miljø er vigtigt for børns muligheder for at udvikle deres mundtlige og skriftsprog. Kapitel 2 knytter højtlæsning til læse- og skriftudvikling. Kapitel 3 har fokus på højtlæsning samt ord- og skriftopmærksomhed. Kapitel 4 beskriver, hvordan højtlæsning kan planlægges. Kapitel 6 præsenterer forskning om højtlæsningens potentiale til at udvikle børns læseforståelse. Kapitel 7 handler om højtlæsning på digitale skærme. Kapitel 8 fokuserer på multimodal læsning i højtlæsningsbogen. Kapitel 9 beskriver højtlæsning som en social aktivitet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Högläsning - didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling