Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Højtbegavede børn i familien

Ifølge forfatteren til denne bog er der udfordringer i en del af højtbegavede børns opvækst og skoletid. For eksempel viser danske undersøgelser, at cirka 40 % af alle højtbegavede børn mistrives i løbet af deres skoletid, ligesom over 30 % af Mensa Danmarks medlemmer har opgivet en lang videregående uddannelse. Højtbegavede børn i familien er således en bog til forældre, som ønsker, at deres højtbegavede barn skal trives og lykkes.

I bogen kan der læses om højtbegavede børns kendetegn, deres udvikling, identifikation, familien i trivsel og mistrivsel, skole-hjem-samarbejdet samt typiske udfordringer og glæder, der er forbundet med at have et højtbegavet barn. Bogen definere de højtbegavede børn som værende de øverste 5 % af en årgang, hvilket statistisk betyder, at der findes cirka 33.000 højtbegavede børn i Danmark og dermed mindst en højtbegavet elev i hver skoleklasse.

Forfatteren ønsker, at forældre med et højtbegavet barn kan genkende og spejle deres egen familie i bogens råd og cases og derved opdage, at de ikke er alene.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Højtbegavede børn i familien