Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Højtbegavede børn i skolen

Denne bog redegør for højtbegavede børns kendetegn og belyser gennem teori og cases, hvilke faglige og sociale udfordringer disse børn kan have. I bogen gives en række konkrete anvisninger og værktøjer til, hvordan læreren kan arbejde med faglige krav, undervisningsdifferentiering, forældresamarbejde, projektarbejde og fokus på relationer som løsninger, og dette såvel generelt som inden for de enkelte fagområder.

Formålet med bogen er at hjælpe lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningspersoner til at favne, udfordre og inkludere de højtbegavede børn fagligt og socialt. I denne reviderede anden udgave er bogen opgraderet med forfatternes erfaringer i form af rådgivning, feedback, fordybelse og afholdelse af kurser og foredrag for lærere og forældre.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Højtbegavede børn i skolen