Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning

Denne bog bygger på et forskningsprojekt, der omhandler, hvordan lærerstuderende arbejder med tekster igennem uddannelsen. Datamaterialet der er benyttet i bogen, er indsamlet fra 3 forskellige læreruddannelser i løbet af 2013 og 2014 i Norge.
Forfatterne af bogen har undersøgt, hvordan lærerstuderende læser og studerer, samt hvordan de skriver og udformer multimodale tekster indenfor grundskoleuddannelsernes ramme, der blev indført i 2010. I forlængelse heraf, forsøger bogens forfattere, at undersøge, hvordan digitale medier har indflydelse på disse læringsprocesser.
Formålet med bogen, er ifølge bogens forfattere, at udvikle forskning, der kan være med til at danne grundlag for udvikling af fremtidige læreruddannelsesreformer.

Bogen ligger til frit download fra Universitetsforlaget, og kan hentes her

Del siden på email

Du deler et link til siden: Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning