Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Hvordan får vi mere lighed i uddannelse?

Agi Csonka, som er administrerende direktør for SFI, har skrevet denne bog, som kombinerer forskningslitteratur om ulighed med hendes personlige erfaringer som flygtningebarn i det danske uddannelsessystem. Forfatterens hovedpointe er, at den systematiske ulighed manifesterer sig socialt og kulturelt gennem en række forskellige markører, vaner, rutiner og måder at forholde sig til hinanden og verden på.

I bogen argumenteres der for social diversitet som samfundsmæssigt mål i den forstand, at det er vigtigt at have en mangfoldighed af livserfaringer i betydningsfulde institutioner, professioner og samlingspunkter i samfundet. På den måde øges sandsynligheden for, at flere forskellige perspektiver bliver afspejlet i beslutninger og praksis.

Bogen henvender sig til pædagoger og lærere, som i bogen kan læse om det gode læringsmiljø i dagtilbud, som er kendetegnet ved en god balance mellem fri leg, vokseninitierede aktiviteter og aktiviteter, hvor der er samspil mellem den voksne og barnet. Af andre emner kan nævnes lærerens forventninger og ambitioner på barnets vegne, holddannelse ud fra elevernes socio-økonomiske baggrund, anerkendelse af de praktiske og merkantile fag og professioner samt læringsmiljøet i hjemmet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Hvordan får vi mere lighed i uddannelse?