Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Hvordan hænger det sammen? – om specifikke vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og inferensfærdigheders betydning for læseforståelse.

Ph.d. afhandling: Hvordan hænger det sammen? – om specifikke vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og inferensfærdigheders betydning for læseforståelse.

Afhandling handler om elever med specifikke vanskeligheder med sprogforståelse i læsning (dårlige forståere) og om evnen til at drage slutninger, mens man læser (inferensfærdigheder).

I afhandlingen defineres dårlige forståere som elever med dårlig tekstforståelse, der ikke skyldes problemer med at afkode de enkelte ord i teksten.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Hvordan hænger det sammen? – om specifikke vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og inferensfærdigheders betydning for læseforståelse.