Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Inkluderende og flerspråklig opplæring

Denne bog sætter fokus på skolegang og uddannelse i mangfoldige og flersproglige klasserum. I kapitlerne giver forfatterne bud på, hvad der skal lægges vægt på for at skabe et inkluderende læringsmiljø, sådan at alle elever oplever mestring, læring og fællesskab. Dette kræver, at lærerne og skolen er med til at skabe ligeværdige relationer både mellem elever, mellem elever og lærere samt mellem forældre og lærere og skoleledelse.

I bogen belyser forfatterne såvel dagens situation for minoritetssproglige elever som forskning fra Norge og andre lande, som beskriver praksis og metoder til gavn for elevers læring og trivsel generelt og minoritetssproglige elevers læring i særdeleshed. Bogens målgruppe er lærerstuderende, lærere, skoleledere og kommunalt ansatte, som beskæftiger sig med den flerkulturelle skole.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Inkluderende og flerspråklig opplæring