Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Inklusion i daginstitutionen – om at udvikle inkluderende læringsmiljøer

Inklusion af daginstitutionen er skrevet af den pædagoguddannede Anne Marie Marquardsen, som er pædagogisk konsulent med PD i organisation og ledelse. Bogen forklarer og definerer begreber som inklusion, eksklusion, segregation, integration og normalitet, samtidig med at den kobler teoretisk viden med praktisk pædagogik og pædagogiske aktiviteter. Hvert kapitel indkredser og nuancerer begrebet inklusion gennem læringsteorier, modeller og refleksionsværktøjer. Modellerne bruges aktivt i bogens praksisdel, hvor læseren får indblik i børn med særlige behov, og hvordan pædagogerne kan tilrettelægge læringsmiljøer og pædagogiske aktiviteter. Målet med bogen er at skabe sammenhæng og mening i inklusionens mange lag samt at formidle inspiration til fortsat udvikling af inkluderende fællesskaber. Bogen er blandt andet skrevet til ledere, pædagoger, studerende på pædagoguddannelsen, sagsbehandlere og politiske beslutningstagere. Dorte Karrebæk har bidraget med illustrationer til bogen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Inklusion i daginstitutionen – om at udvikle inkluderende læringsmiljøer