Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Inklusion, udsathed og tværprofessionelt samarbejde

Denne bog er en forskningsantologi, der bidrager med et kritisk og konstruktivt perspektiv på begrebet inklusion og på det tværprofessionelle arbejde med børn og unges inklusion og udsathed. Antologien sætter fokus på de dilemmaer og udfordringer, der opstår dels omkring børn og unge, der befinder sig på grænsen til at være med i fællesskabet og dels omkring det tværprofessionelle samarbejde.

Antologiens ene hovedtema er inklusion, som forbindes tæt med eksklusion, og det er således forholdet mellem inklusion og eksklusion i forskellige pædagogiske kontekster og fællesskaber, som er central for den analytiske forståelse af de to begreber. Det andet hovedtema er det tværprofessionelle samarbejde, som i dag ses som en måde at ’løse’ og sikre børn og unges inklusion. Som tredje hovedtema er der udsathed, som refererer til børn og unge, der befinder sig i en farezone eller grænseposition i fællesskabet.

Det er antologiens ambition at præsentere forskning, der fra forskellige perspektiver undersøger forestillinger og praksis om udsathed, inklusion og tværprofessionelt samarbejde, ligesom den ønsker at udvikle bud på, hvordan de professionelle dilemmaer kan analyseres og håndteres.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Inklusion, udsathed og tværprofessionelt samarbejde