Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Innføring i diskursanalyse. Mening, materialitet, makt

Diskursanalyse kan være en velegnet metode at bruge til at undersøge og forstå, hvordan sprog og handlinger skaber de sociale virkeligheder, som vi lever i, og på hvilke måder udsagn og praksisser konstituerer virkelighed samt giver et billede af sociale relationer på forskellige niveauer.

Innføring i diskursanalyse handler om, hvad diskursanalyse kan bruges til, og hvordan den kan bruges. I bogen gives eksempler fra både forfatterens og andres forskning inden for sociale processer, international politik og populærkultur med hovedvægt på identitets- og magtanalyse. Bogen henvender sig til studerende og forskere inden for samfundsvidenskabelige og humanistiske fag.

Bogen er en revideret udgave af lærebogen Mening, materialitet, makt fra 2002, som gennemgående er blevet opdateret og indeholder nye eksempler, begrebsafklaringer og tekst om bl.a. multimodalitet, diskursanalysens inspirationskilder og forskelle mellem forskellige typer af diskursanalyse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Innføring i diskursanalyse. Mening, materialitet, makt