Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Integrert språk- og fagopplæring - for nyankomne andrespråkselever

Denne bog giver en teoretisk og didaktisk indføring i, hvordan en helhedsorienteret og fagintegreret undervisning for nyankomne minoritetssproglige elever kan planlægges, organiseres og gennemføres. Forfatterne præsenterer det sociokulturelle teorigrundlag for sådan en undervisning, før de viser, hvordan læreren kan arbejde didaktisk med ordforråd, mundtlighed, læsning og skrivning.

Undervisning af nyankomne minoritetssproglige elever er i fokus i denne bog, og bogen henvender sig til alle lærerstuderende og lærere, som kommer til at få eller har andetsprogselever i deres klasserum.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Integrert språk- og fagopplæring - for nyankomne andrespråkselever