Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

ITERS-R. Småbørnsmiljøvurderingsskala. Infant/Toddler Environment Rating Scale®

Denne bog er en revision af den oprindelige ITERS fra 1990. Foruden ITERS findes der tre andre skalaer med samme format og pointsystem, men deres krav varierer, idet hver skala er beregnet til en bestemt aldersgruppe og/eller type af børns udviklingsmiljø. ITERS-R er beregnet til vurdering af dagtilbud og dagpleje for børn op til 30 måneder og er et observationsmateriale organiseret i syv skalaer: plads og indretning, rutiner for personlig pleje, sprog og literacy, aktiviteter, interaktion, organisationskultur samt forældre og personale. Disse består af 39 punkter, som er præsenteret som en 7-trins-skala fra 1 (utilstrækkelig) til 7 (fremragende).

ITERS-R anvender tre hovedkilder til definitionen og målingen af kvalitet, nemlig forskningsevidens fra relevante områder (sundhed, udvikling og uddannelse), faglige synspunkter på bedste praksis og praktiske begrænsninger i en vuggestue. I ITERS-R findes der instruktioner til anvendelse af materialet, og hvordan scoringerne laves. Materialet kan anvendes af konsulenter, ledere og andre, som ønsker at vurdere børnemiljøet i dagtilbud eller dagpleje samt til at undervise personalet i selvevaluering, ligesom det kan bruges i eftervidereuddannelse og ved forskning og evaluering af dagtilbudsområdet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: ITERS-R. Småbørnsmiljøvurderingsskala. Infant/Toddler Environment Rating Scale®