Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Jeg er lærer! Reflektert, analytisk, kompetent

Denne bog henvender sig til dem, der er i gang med sidste del af læreruddannelsen. Bogen er skrevet i en norsk kontekst, hvor uddannelsen til grundskolelærer tages som en master over fem år, og den ønsker at være en fagovergribende ressource i studiet og masterprojektet, samtidig med at den skal bidrage til viden og refleksioner for den studerendes udvikling af professionel lærerkompetence.

Bogen omhandler temaer, som er nyttige til videreudviklingen af ens professionelle kompetencer, og som vil være relevante, når man skal udvikle et masterprojekt. Bogen kommer blandt andet ind på temaer som kommunikation mellem lærer og elev, sårbare elever og lærerens samfundsansvar.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Jeg er lærer! Reflektert, analytisk, kompetent