Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

KIDS fritid. Kvalitetsudvikling i fritidsinstitutioner

KIDS Fritid er en metode, med hvilken man kan undersøge og udvikle kvaliteten af fritidstilbud til børn i indskolingen (0. til 3. klassetrin). Da KIDS Fritid er udviklet med særligt fokus på børns trivsel, læring og udvikling i forhold til de tilgængelige muligheder, kan redskabet især inddrages som del af lærer-pædagog-samarbejdet i skolen eller af lærere i skolen, som ønsker at arbejde med udvikling af gode læringsmiljøer, relationer eller med at understøtte børns sociale fællesskaber.

Formålet med bogen er at give pædagoger et praktisk redskab til at undersøge og udvikle kvaliteten af det fritidspædagogiske arbejde, og den kan anvendes til selvevaluering af egen pædagogiske praksis. Desuden kan pædagoger brugen bogen til indbyrdes at observere på tværs af fritidsinstitutioner for på denne måde at opnå et bredere materiale at arbejde med.

Bogen er et resultat af et forskningsprojekt i Københavns Kommune, som har undersøgt, hvad der betragtes som pædagogisk kvalitet i fritidsinstitutioner i en dansk sammenhæng. I projektet blev pædagoger, ledere, pædagogiske konsulenter og børn observeret og interviewet om netop pædagogisk kvalitet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: KIDS fritid. Kvalitetsudvikling i fritidsinstitutioner