Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Kids – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner

Formålet med bogen Kids er at give pædagoger i daginstitutioner praktiske redskaber, i forhold til at opnå en pædagogisk kvalitet i hverdagen, hvor efterfølgende at kunne udvikle og forbedre, børnenes betingelser for læring og udvikling.
Bogen bygger på forskning om pædagogisk kvalitet, samt udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og udvikler sig.
Der fokuseres på tre udviklingsområder, de fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet, og på andre specifikke områder.

Målgruppen er pædagoger og daginstitutionsledere samt eksterne konsulenter og materialet kan anvendes til selvevaluering, til at måle egen pædagogisk praksis og udvikle den.

Til bogen hører et online scoringsprogram, som giver adgang til vurderingsskemaerne, hvor der er mulighed for at udforme forskellige former for rapporter, der visuelt illustrerer resultaterne.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kids – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner