Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk perspektiv

Bogen giver en god indføring til en dialektisk handicapforståelse af kommunikationsvanskeligheder, både når det gælder medfødte og erhvervede kommunikationsvanskeligheder. Fokus lægges på sprogets betydning som en del af individets kommunikation og dermed på at styrke individets deltagelsesmuligheder. Der gives forslag til pædagogisk interventioner, som ikke vil ‘fikse mangler’, men hvor interventionerne er rettet mod at igangsætte og udvikle de samspil af sociale, kognitive og psykiske processer, der indgår i de sociale sammenhænge, hvori individet deltager. I bogen flyttes fokus med andre ord fra at understøtte sprogtilegnelse til at understøtte individets forståelse af indholdet i sociale aktiviteter og individets egen deltagelse i disse aktiviteter. Bogen giver desuden en generel indføring i sproglig og kommunikativ udvikling og en kort og konkret indføring i både erhvervede og medfødte kommunikationshandicap. Bogens tilgang kan være relevant som baggrundviden ift. inklusion og for blandt andet at iværksætte en kvalificeret pædagogisk indsats, hvor fokus er på at understøtte individets deltagelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk perspektiv