Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Kommunikationsteori - en grundbog

Denne grundbog behandler på forskellige måder kommunikation mellem aktører i forskellige perspektiver.
Kommunikation er et omfattende og indholdsrigt begreb, og bogens forfattere mener ikke, at der eksisterer nogen altomfattende supermodel, der alene kan indfange området.
I overskuelig form præsenteres både de forskellige teoretiske men også videnskabelige retninger i relation til kommunikation. Desuden præsenteres en lang række begreber der både bliver defineret og diskuteret i bogen.

Kommunikationsteori - en grundbog kan også anvendes som et opslagsværk; noget man læser i, når man har behov for et hurtigt overblik på et specifikt emneområde for siden at gå videre i originallitteraturen

Bogen kan anvendes på forskellige uddannelser og i flere sammenhænge i et studium. Den er ikke specifikt bundet til noget fag eller nogen uddannelse.
Bogen er bevidst tilrettelagt så almen og bred, at den kan bruges på de fleste uddannelser og kurser, hvori kommunikation indgår.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kommunikationsteori - en grundbog