Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Kort og godt om opgaveskrivning

Denne bog handler om, hvordan man opbygger en skriftlig opgave, og hvordan man skriver akademisk.

Bogen er kort, konkret og begrebsafklarende. Den vejleder og kommer med gode råd til de vigtige elementer i en god opgave: indledning, problemformulering, metode, analyse, diskussion, konklusion, perspektivering og referencer, og det bliver vist, hvordan disse elementer bruges korrekt. Bogen afsluttes med et appendiks, der indeholder et analyseskema, et eksempel på en feedbackmodel og en overordnet form for den gode skriftlige opgave.

Kort og godt om opgaveskrivning kan både bruges til selvstudie for studerende, der gerne vil blive bedre til at skrive akademisk, og den kan benyttes af studievejledere, bacheloransvarlige og undervisere, der kan bruge bogen som øvelsesbog i undervisningssammenhæng.

For at supplere bogen findes der på forlagets hjemmeside eksempler på, hvordan opgaveskrivning kan løses i praksis med henblik på at inspirere og illustrere de enkelte elementer i opgaven.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kort og godt om opgaveskrivning