Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring

Ifølge bogens forfatter kræver læse- og skrivetilegnelse to bevidsthedsniveauer: sprogbevidsthed og opgavebevidsthed. Hvis elever skal udvikle tilstrækkelig opgavebevidsthed, er det nødvendigt, at lærere har en klar og detaljeret forståelse af, hvad opgaven indebærer – en såkaldt opgavebevidsthed på elevernes vegne. Denne bevidsthed er lærernes kort eller plan, som gør, at alle eleverne når målet, både de hurtige og de lidt langsommere. Hensigten med denne bog er at bidrage til denne bevidsthed hos kommende og nuværende lærere. Bogen fokuserer primært på den generelle begynderundervisning i skriftsprog, men den tager desuden højde for elever med særlige behov.

Bogen bygger på en kombination af teoretiske og filosofiske betragtninger, forskningsresultater og praktiske erfaringer. Der er to dele i bogen. Del 1 giver indsigt i centrale rammebetingelser, som skriftsprogsundervisningen sker indenfor, f.eks. sprogets struktur, miljø- og genetiske faktorer samt pædagogisk organisering, indhold og prioritering. Del 2 indeholder en systematisk gennemgang af udvalgte færdigheder, som er grundlaget for udvikling af skrifttilegnelse. Stoffet i bogen er teoriforankret, men med praksisfortællinger og metodiske tips baseret på en helhedstanke.

Lærerstuderende og lærere, som arbejder med skriftsprogsundervisning, er bogens målgruppe.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring