Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen

Denne bog handler om lærerens arbejde i den flerkulturelle skole og det flerkulturelle klasserum med fokus på de ændringer af betingelser for læring og socialisering, som mangfoldigheden af elever afstedkommer. Bogen fokuserer blandt andet på problemstillinger i forbindelse med sprogudvikling, matematik for flerkulturelle elever, arbejde i det flerreligiøse klasserum og faget idræts bidrag til inkludering af alle børn i skolen.

Teoretisk og ideologisk er bogen forankret i et humanistisk grundsyn med sigte mod den enkelte elevs dannelse gennem individuel frigørelse og aktiv deltagelse i eget liv og i samfundet. Kapitlerne og den forskning, som ligger bag de enkelte kapitler, har derfor et stærkt normativt perspektiv tilfælles, sådan at forandringer og forbedringer sker til gavn for barnet. Selv om hovedvægten af den præsenterede forskning bygger på didaktiske problemstillinger i relation til klasserummet, bevæger kapitlerne sig også på skole- og samfundsniveau.

Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen er en videnskabelig antologi rettet primært mod undervisere på læreruddannelsen, studerende og lærere.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen