Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Kunsten at læse

Denne bog ønsker at gøre opmærksom på, at litteratur er et personligt anliggende, og at det kræver en personlig oplevelse, hvis man vil forstå litteratur. Ifølge Thomas Illum Hansen har danskfaget og litteraturundervisningen overset dette, og han peger på, at det er på tide at tage litteraturen tilbage, både tilbage til den enkelte læser, tilbage i klasseværelset, tilbage fra den politisk målstyrede og nytteorienterede tilgang, der ikke betragter litteraturen som et mål i sig selv.

Forfatteren har sammen med kolleger udviklet en undersøgende litteraturvisning, som har til hensigt at tage litteraturen tilbage og læse på en æstetisk måde i den forstand, at eleverne selv må blive grebet for at forstå litteraturen. I denne undervisning skal der skabes plads til krop, sanselighed, æstetisk nysgerrighed og eksistentiel udforskning, hvilket kan ske gennem fem strategier: forforståelse, oplevelse, undersøgelse, fortolkning og perspektivering. De fem strategier bygger på den seneste forskning i læsning og litteraturundervisning, og tilsammen rammesætter de en æstetisk og eksistentiel undersøgelse, som kræver, at eleverne får mulighed for selvstændig stillingtagen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kunsten at læse