Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

KvaN 116: Test og prøver

Temanummeret handler om test- og evalueringskulturen og lærerens professionalitet med hensyn til at have et godt og kritisk kendskab til test- og prøveformer. I nummeret spørges der, hvad er det for udfordringer, man har taget op med test og prøver? Hvordan fungerer det, og hvilke kvalitetskrav stilles der til dem? Hvordan kan man gribe progressionen i elevernes læring an? En artikel har en praksisorienteret tilgang, hvor to lærere beskriver deres brug af test og prøver. Derudover er der blandt andet artikler om henholdsvis det psykiske pres på børn og unge i forbindelse med test og prøver, brugen af karakterer og den prøve- og karakterfri undervisning.

Der er altså både kritiske og overordnede analyser samt praksisnære og didaktiske bidrag blandt artiklerne. Temanummeret er opbygget således, at det starter med artiklerne, som er tættest på praksis, efterfulgt af de mere tekniske og teoretiske.

Del siden på email

Du deler et link til siden: KvaN 116: Test og prøver