Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læremidlernes danskfag

Bogen er en antologi med udspring fra et kollektivt forskningsprojekt i 2015 centreret omkring det danskdidaktiske forskningsmiljø på DPU ved Aarhus Universitet. Projektet har haft fokus på den rolle, læremidler spiller for undervisningen i dansk i grundskolen for derigennem at undersøge det, som kan kaldes læremiddelsituationen i danskfaget i dag.

I antologien præsenteres den type af læremidler, der går under betegnelsen didaktiske læremidler, såsom lærebøger og it-baseret undervisningsmateriale. Bogen består af tolv kapitler og ønsker at bidrage til en øget empirisk og forskningsbaseret viden om, hvilke læremidler dansklærere bruger i undervisningen på tværs af faglige områder og klassetrin i grundskolen.

Målet med bogen har været at anskue dansklærernes foretrukne læremidler ud fra kritisk-fagdidaktiske perspektiver for at undersøge læremidlernes læringspotentialer og begrænsninger i en specifik danskfaglig sammenhæng.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læremidlernes danskfag