Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Lærende ledelse. Skolelederes rolle i å utvikle en profesjonell læringskultur

Formålet med denne bog er at give et forskningsbaseret og teoretisk grundlag for refleksion over, hvordan skoleledere kan være med til at udvikle en professionel læringskultur, hvor alle ansatte i skolen tager aktiv del i det professionelle læringsfællesskab med henblik på at videreudvikle skolen. Bogen præsenterer ny forskning i skoleledelse og specifikt i elevcentreret ledelse og ledelse, som er åben for læring. Desuden giver bogen indblik i et forskningsprojekt med deltagelse af skoleledere, hvor der er forsket empirisk i lederens rolle i at udvikle en professionel læringskultur i skolen.

I bogens første kapitel præsenteres det teoretiske og praktiske grundlag for lærende ledelse, og i kapitel to forklares det teoretiske rammeværk, som ligger til grund for den antagelse, at lærende samtaler kan påvirke læreres pædagogiske udvikling. Tredje kapitel redegør for design og metode, som studierne i bogen bygger på, og kapitel fire præsenterer eksempler fra samtaler mellem ledere, rektorer og lærere. Kapitel fem analyserer gabet mellem det, som skoleledere har lært, at de skal gøre, men som de ikke får gjort i praksis. I kapitel seks beskrives det teoretiske og empiriske afsæt for det professionelle læringsfællesskab, både på lærer- og lederniveau, og kapitel syv handler om, hvordan ledere kan samarbejde i et professionelt læringsfælleskab for at udvikle egen ledelse med systematisk brug af data. Bogens ottende kapitel tager udgangspunkt i en case om at planlægge og implementere en ny læreplan.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Lærende ledelse. Skolelederes rolle i å utvikle en profesjonell læringskultur