Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læring, dannelse og udvikling. Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole

Denne bog undersøger, hvordan bestemte pædagogikker i daginstitutioner får konsekvenser i skolen, når den pædagogiske og skolemæssige praksis i dag styres af økonomisk tænkning i form af kvantificerbare målsætninger og målinger af effekten af pædagogiske indsatser. På den måde er bogen et kritisk opgør med PISA-tænkning i skolen, lærings forrang over leg samt skoleficering af dagtilbud.

Med bogen ønsker forfatterne at give en række konstruktive bud på, hvilken læring, dannelse og udvikling der bedst kvalificerer børnene til fremtiden. Forfatterne er danske og udenlandske pædagogiske forskere, herunder den hollandske professor, Gert Biesta, som skriver om barnets aktivt indgribende forhold til verden i en såkaldt ”verdenscentreret uddannelse” samt om ”modstand”, hvor det er skolens opgave at afbryde eller problematisere barnets udvikling.

Pædagog- og lærerstuderende såvel som andre med interesse for børn og unges læring og udvikling er bogens målgruppe.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læring, dannelse og udvikling. Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole