Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læs mere - skriv mere

Bogen læs mere – skriv mere er et hjælperedskab til at forstærke din læse- og skrivelyst. Den er bygget op, så du løbende bliver udfordret gennem spændende og illustrative øvelser - tekster, skriveøvelser og grammatikopgaver, der kan give dig mod på at udfolde dig skriftligt og styrke din lyst til at give udtryk for meninger og holdninger. Bogen lægger op til selvstændigt arbejde i eget tempo og ud fra egne forudsætninger. De mange forskellige teksttemaer i bogen er valgt for, at kunne henvende sig til så mange som muligt.

Bogen er først og fremmest tænkt brugt i undervisning af kursister på OBU, FVU, sprogskoler og andre institutioner, der underviser unge og voksne med læse- og skrive vanskeligheder, men kan samtidig også bruges til folkeskolens ældste klasser. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læs mere - skriv mere