Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læs og skriv med små børn - En guide til pædagoger

Bogen beskriver, hvordan børns tidlige skriftsprog (det at læse og skrive) bør være en lige så selvfølgelig og stor del af dagplejens, vuggestuens og børnehavens domæne som opmærksomheden på børns udvikling af talesproget. Argumentet for dette er, at børn interesserer sig for skriftsproget, fra de er ganske små. Samtidig mener bogens forfatter, at skriftsproget er en meget væsentlig faktor for at begå sig og begribe verden og for at deltage i sociale fællesskaber. Bogen har fokus på, hvordan skrivning og læsning giver mulighed for oplevelser, ny viden og større selvværd. Argumentet lyder yderligere, at det at skrive og læse ikke er modsætninger til fantasi, leg og personlig udvikling, men nærmere byggeklodser i processen.

Bogen kommer med eksempler på, hvordan det pædagogiske personale kan skrue op for læsning og skrivning i hverdagen med børnene og metoder ift. hvordan man kan understøtte børnenes skriftsproglige udvikling.

Læs og skriv med små børn – en guide til pædagoger er en del af serien Sprog, udvikling og læring, der sætter fokus på nogle vigtige problemstillinger i arbejdet med børns sproglige læring. Bøgerne i serien henvender sig derfor primært til pædagoger i daginstitutioner, dagplejere, pædagogiske konsulenter på 0-6-årsområdet, lærere i indskolingen og tale-hørelærere samt studerende på pædagogiske grund-, videre- og efteruddannelser eller andre med interesse på området.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læs og skriv med små børn - En guide til pædagoger