Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læsedidaktik - Efter den første læseundervisning

Ny læseforskning viser, at der ikke arbejdes tilstrækkelig med systematisk læseundervisning, efter at den første læsekode er knækket. Bogens forfatter præsenterer teorier og begreber om, hvad læsning og læsekompetence er, og hvordan man kan arbejde med at udvikle elevers læsekompetence og læsestrategier. Bogen handler også om vurdering af læsning, både den løbende vurdering af elevernes læsekompetence i alle fag og forskellige former for læseprøver. Bogen henvender sig primært til lærerstuderende, lærere i folkeskolen og læsevejledere og andre med interesse indenfor feltet.

Denne anden udgave af "Læsedidaktik", er gennemskrevet og opdateret i forhold til PISA, nationale test og ny viden om læsestrategier.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsedidaktik - Efter den første læseundervisning